top of page

Tasarımcı Girişimcilik

 

Tasarım girişimcinin bir probleme yönelik geliştirdiği ölçeklenebilir, karlı, uygulanabilir, ulaşılabilir, uyumlu, çekici ve yalın çözüm önerisidir. Ancak tasarımınız devrimsel bir buluş niteliğindeyse bu standartların bir bölümünü unutabilirsiniz

 

 

Sovyetler Birliği’nde bile tasarım Bolşeviklerin fikirlerini topluma pazarlamak ve kabul ettirmek için kullanıldı. Heykeller, posterler, anlamlı sözler ve hatta Sovyet Marşı bile bu eşsiz tasarımın özel birer parçasıydı ve Bolşeviklerin girişim projesi olan S.S.C.B.’nin kurulmasını sağladı. Çarlık Rusya’sından çıkan fakir halkın geçim sıkıntısına ve gelir adaletsizliğine çare olarak üretilen komünizm fikri harika bir tasarımla topluma sunuldu.

Tasarım girişimcinin bir probleme yönelik geliştirdiği ölçeklenebilir, kârlı, uygulanabilir, ulaşılabilir, uyumlu, çekici ve yalın çözüm önerisidir. Ancak tasarımınız devrim niteliğinden bir buluş ise bu standartların bir bölümünü unutabilirsiniz.

 

Ölçeklendirilebilme

Tasarladığınız şey topluluğun kayda değer bir bölümüne çözüm önerisi sunuyor mu yoksa sadece küçük bir yüzdeye mi hitap ediyorsunuz?

 

Kârlılık

Tasarladığınız çözüm önerisinin tüketiciye maliyeti nedir? Tüketici bu maliyeti karşılamak yerine alternatif ürünlerden faydalanarak “kendi işini görebilir mi?” 1990’ların sonunda faaliyete geçen ve operatör olmadan uydu üzerinden iletişim sağlayarak dağ-tepe görüşme fırsatını getiren Iridium firması yüksek maliyetli olmasından dolayı yeterli ilgiyi göremedi ve battı.

 

Uygulanabilirlik

Çözüm önerisi olarak geliştirdiğiniz şey seri üretime uygun mu ve talep edildiğinde süre/üretim endeksi nasıl olur?

 

Ulaşılabilirlik

Hedef pazarınızın gelir düzeyi sunduğunuz bu çözüm önerisini satın almaya yeterli mi?

 

Uyumluluk

Tasarladığınız şey diğer mevcut standartlarla uyumlu mu? Örneğin, dış ticarette kullanılmak üzere elips şekilde yeni bir konteyner modeli geliştirdiniz, peki bunun gemi üzerindeki diğer konteynerlarla, bağlantı noktalarıyla ve mevcut kurallarla uyumu nasıl olacak?

 

Çekicilik

Çözüm öneriniz yeterince “seksi mi?” Kendi içinde bir ruhu, savunduğu bir misyonu ve karşı tarafa aşıladığı bir duygusu var mı? Simetrik mi? Kararlarımızı hâlâsürüngen beynimizle (reptile brain) alıyoruz ve beynin bu bölümü karışık, karmaşık, sivri şeyler yerine uyumlu, yumuşak, dairesel ve tehditkar olmayan öğelerden hoşlanıyor.

 

Yalınlık

Ürününüz ne kadar yalın? Mükemmelliğe mevcut olanın üzerine daha ne ekleyebilirim bakış açısıyla değil daha ne çıkartabilirim anlayışla yaklaşabilirsiniz. iPhone’lar hâlâ Samsung’lardan daha az özellik sunuyor ama daha fazla tercih ediliyor. Çünkü sadelik daha çok satıyor.

Herkese kendi tasarımı heyecan verici gelir. En doğrusu tasarımın prototipini geliştirerek insanların eline vermeniz ve onlardan bu şeyi kullanmasını istemenizdir. Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un dediği gibi, insanlar siz onlara sununcaya kadar tam olarak neyi istediğini bilmez.

bottom of page