top of page

Hayvanlarda Girişimcilik ve Uyum

 

Hayvanlar ve girişimcilik arasında bir ilişki olabilir mi? İşte aslan, karınca, kurt ve arılardan alınabilecek girişimcilik ve yönetim dersleri...

 

Başarılı bir girişimci olma yolunda aşağıdaki örnekler işinize yarayabilir

Aslan ailelerinde yavrulara avlanma eğitimini anne verir. Teyze aslan ise akıl hocalığı yapar. Anne örnek bir avlanma faaliyeti ile yavrularına süreci izlettikten sonra bu kez yavrularını ava yönlendirir ve onlara hiç karışmadan izler. Her ne kadar aslanlar için öldürmek bir içgüdüyse de bu güdü, doğumdan hemen sonra kendiliğinden ortaya çıkmaz. Bu potansiyelin işlenmesi ve geliştirilmesi gerekir. Bu sebeple yavru aslanlar ilk avlanma faaliyetlerinde avlarını öldürmeden ısırarak doğrudan tüketmeye çalışırlar ve bunun bu şekilde devam edemeyeceğini anlayınca önce öldürüp sonra yemeğe alışırlar.

• Ekip arkadaşlarınıza eğitim verirken uygulama sürecinde hata yapmalarına müsaade edin. Gerçek potansiyellerinin ortaya çıkması için deneyim yaşamaya ihtiyaçları var.

Karıncalar yöneticiye ihtiyaç duymaz

Karıncalar böcekler arasında en büyük beyne sahip olan yaratıklardır ve ağırlıklarının 20 katı kadar yük taşıyabilirler. Milyonlarca karıncadan oluşan koloniler tamamen yönetimsiz bir düzende ortak çalışmalar yürütürler. Asker karıncalar yuvayı kurar, işçi karıncalar yol yapar ve yaprak keser, dezenfektan karıncalar yaprakları temizler, öğütücü karıncalar ise yaprakları öğütür ve bunlara mantar aşılayarak tarımsal faaliyette bulunurlar. Bu örgütlenmede karıncalar geçiş yolları üzerine üst üste gelerek köprüler kurar, işçilerin ilerlemesini sağlar, yaprakları bükerek ve ipekle birleştirerek yuvalarını kurar, istinat duvarı çeker ve sonra da mantar yetiştirerek tarım yaparlar.

• İçgüdüleri gelişmiş topluluklar bir yöneticiye ihtiyaç duymazlar. Direktif vermekten daha önemlisi ortak değerleri paylaşan insanların doğru ve yanlışı ayırtedebilme ve doğru olanı yapma eğilimidir. Örneğin, en büyük emperyalist ülke İngiltere’de bir anayasa yoktur.

Lider kurt, cepheden yönetir

Kurt topluluklarında ekibin en önünden üç kurt gider. Bunlar arkadan gelenler için yolu açarlar. Hemen arkalarından beş savaşçı kurt ilerler ve olası bir olumsuzlukta öndeki ekibe destek sağlarlar. Onların peşinden dişi kurtlar takip eder. Hemen arkalarında ise yine savaşçı beş kurt ve en sonda lider kurt vardır. Lider ekibin en gerisindedir ve hatta bir miktar mesafe ile grubu takip eder, resmin bütününü görür.

• Lider cepheden yönetir ama cephenin en önünden değil. Lakin en önden manzaranın bütünü görünmez.

Arılar sağırdır, dansla anlaşır

Ana, erkek ve işçi gibi rolleri bulunan arılar ilk olarak topladıkları balı muhafaza etmek üzere altıgen petekler inşa eder. Bu petekler ciddi matematiksel hesaplara dayanır ve en az yere en fazla bal depolamaya yarar. İnşaat esnasında tüm işçiler en dışarıdan başlayarak içe doğru ilerler ve hiç yanılmadan ortada buluşarak peteği tamamlarlar. Ardından yiyecek için araştırmaya giren kâşif arılar yemek kaynağı bulduklarında vücutlarını saniyede 15 kez sallayarak karınlarını titreten bir dans yapar ve arkadaşlarına yemeğin kaynağını gösterirler. Arılar sağırdır ve bu dansla anlaşırlar.

• Anlaşmak için bazen konuşmak gerekmeyebilir. Belki de çok konuştuğumuz için anlaşamıyoruzdur.

bottom of page