top of page
  • Yazarın fotoğrafıberkesarpas

Memlekette Yönetime Gelseydim Eğer...

✅ İlk iş olarak öğretmenlere odaklanırdım. Onlara farklı ülkelerde özel ihtisas eğitimleri aldırır, vizyonlarını iyice açar, her çeyrekte sınavlardan geçirir, maaşlarını 3 katına çıkartır, alayını da köy kasaba mezra demeden yurdun dört bir köşesine atardım.


✅ Akademisyenleri camilerdeki vaazlara dönüşümlü olarak konuşmacı atardım. İmamdan sonra cemaate Workshop yaptırırlardı. 😎 İslamın altın çağını hatırlatır, tefekkür etmek için disiplinlerarası bilgiden faydalanan feylesofları örnek gösterirdim. İbadet için öğrenirlerdi.


✅ Müsait olan tüm sit alanlarını tarım arazisine dönüştürür, üretime meraklı şahısların üzerine parsel parsel zimmetlerdim. (Herkese ait olan şeylerin sorumluluğunun kimse üstlenmiyor çünkü) Buradan çıkan mahsulü bölge İhracat ofisleri ile dünyaya satar, imkanı olmayanlara dağıtırdım.


✅ İftar çadırı uygulamasını 12 ay non-stop devam ettirirdim. Sosyal sorumluluk kapsamında reklam yapmak isteyen şirketleri/şahısları çadırlara sponsor yapardım. Eksik kaldığında devlet bütçesi devreye girerdi. Her yemekte akademisyen+Workshop devam. Bilgiyi yemeğe katık ederdim.


✅ Milletvekili, vali vs maaşını 2 katına çıkartır ardından da alayına ticaret yasağı koyardım.(20K yerine 40K normaldir bu insanlar düğün dernek ziyaret para harcıyor.)Görevi mal varlığı beyanıyla devreder ölene dek ve öldükten sonra çocukları nezdinde zenginliklerini denetlerdim.


✅ “Digital Governance”ı devletin önceliği yapar, her şeyi dijitalileştirirdim. X devlet kurumunun satın aldığı tek bir kalemin bile ihale şartlarından faturasına dek her şeyini tek tıkla görürdük. Beğenmeyen ihaleye girmesin.


✅ İsteyen her ülke vatandaşına ülkenin kapısını açar, alayından da her yıl yıllık asgari ücretin yarısı oranında vize parası keserdim. Böylece ülkede heterojen yapı gelişir, ilginç fikirlerin adedi artardı. Ülkeye giren göçmen adedi %1 artınca patent başvuruları %9 artıyor.


✅ Federasyon önerirdim.Bölünmez bilakis birbirimize daha da fazla bağlanırdık.Her yerel yönetim anayasaya bağlı şekilde kendi bölge halkıyla birlikte kendi kurallarını koyardı.Antalya ile Artvin’de yaşayan insanları %100 oranında aynı doğrulara ve kurallara inanmaya zorlamak itici.


✅ Herkesi kapsayacak yeni anayasayı maksimum 20 maddede toparlardım. Temelinde özgürlük ve sorumluluğu paylaşmaya değin kavramlar olurdu.


✅ Anne-baba olabilmeyi lisansa bağlardım. Ehliyet almadan olursak para cezası, ehliyet aldıktan sonra çocuk sahibi olursak devlet yardımı alırdık.


Hoşunuza gittiyse bu yazıyı yayın dostlar. Bakarsınız belki bir kaç fikir uygulamaya geçer. Gereğini yapalım. #gereğiniyap #berkesarpaş


51 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page